NAJLEPSZA FIRMA PROJEKTOWA W POLSCE W LATACH 1990-2010
 Zarząd Spółki


Rada Nadzorcza

Kim jesteśmy?

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. działa od dnia 1 stycznia 2005 r. 
Zostało ono powołane do istnienia na mocy podpisanej w dniu 31grudnia 2004 r. umowy o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pn: Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu do odpłatnego korzystania, wstępując tym samym we wszystkie prawa i obowiązki  przejmowanego przedsiębiorstwa. 
Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu zostało założone w listopadzie 1952 r. jako jednostka projektowa dla potrzeb kolejnictwa, działająca w strukturach organizacyjnych PKP. 
Z dniem 1 stycznia 1992 r. przedsiębiorstwo zostało wydzielone ze struktur PKP, a w okresie od 
1 sierpnia 1992r. – 31 grudnia 2004r. działało jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe w zarządzie menedżerskim.
W dniu 19 marca 2012 r. , decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ZUE S.A weszła w posiadanie większościowego pakietu udziałów Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

Zatrudnienie
Biuro zatrudnia około 80 osób na umowę o pracę i  współpracuje  z wieloma specjalistycznymi firmami podwykonawczymi. Większość personelu to wysoko kwalifikowani projektanci, którzy proponują najnowsze rozwiązania techniczne i funkcjonalne w opracowywanej dokumentacji oraz inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w realizacji inwestycji wchodzący w skład Biura Inżyniera Projektu.

Przynależność do organizacji samorządowych i środowiskowych  
Biuro jest zrzeszone w Izbie Projektowania Budowlanego, Wielkopolskiej Izbie Budownictwa oraz Railway Business Forum i aktywnie uczestniczy w pracach tych Izb nad zagadnieniami technicznymi i formalno-prawnymi oraz kształtem ustaw istotnych dla środowiska projektowo-budowlanego. Część personelu aktywnie działa w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji,  a projektanci należą do Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa oraz  stowarzyszeń branżowych takich jak Polski Związek Inżynierów Mostowców oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.


ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań
tel.  (+48 61) 85-88-711, 85-88-720, 85-88-700
fax  (+48 61) 85-88-712
e-mail: bpk@bpk-poznan.com.pl